پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 31 شهريور 1398 ساعت 18:34 http://www.jahannews.com/news/701694/اقتصاد-ايران-اختيار-كيست -------------------------------------------------- پاسخ به یک سوال مهم؛ عنوان : اقتصاد ايران در اختيار كيست؟ -------------------------------------------------- اصلي ترين و مهمترين نهادهاي اقتصادي كه تحت كنترل دولت نيستند و در نحوه تامين درامد هم قيد برون سازماني علني ندارند شامل ستاد اجرايي، بنياد مستضعفان، بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون ناجا، بنياد تعاون ارتش هستند. متن : گروه اقتصادی جهان نیوز، مجید شاکری: بوروكرات هاي دولتي در همه دوره هاي رياست جمهوري دوست دارند وانمود كنند دولت كنترلي بر اقتصاد ندارد و نهادهاي نظامي، موسسات و بنيادها همه اقتصاد ايران را قبضه كرده اند. ان ها مدعي هستند و اين ادعا به شدت با پيوست رسانه اي تقويت مي شود كه دولت هيچ كاره است و همه اشكال سرمايه در انحصار نهادهاي موازي است. آيا اين گزاره صحيح است؟ طبق اعلام معاون محترم وزارت اقتصاد اندازه دارايي هاي دولت حدود١٨.٣ هزار هزار ميليارد تومان است. چنان كه مطلعيد بدهي هاي دولت در نقطه أوج خود حدود ٧٥٠ هزار ميليارد تومان بوده است به بيان ديگر سرمايه در اختيار دولت كمي بي ش از١٧ هزار هزار ميليارد تومان است. اصلي ترين و مهمترين نهادهاي اقتصادي كه تحت كنترل دولت نيستند و در نحوه تامين درامد هم قيد برون سازماني علني ندارند شامل ستاد اجرايي، بنياد مستضعفان، بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون ناجا، بنياد تعاون ارتش هستند. اگر چه درباره بنياد مستضعفان عدد دارايي ها در صورت هاي حسابرسي شده اش تا پايان سال ٩٤ مشخص است( ٥٦ هزار ميليارد تومان) اما درباره الباقي اين نهادها صورت مالي اي دو دست نيست. با اين همه رويترز براوردي نسبتا متاخر (٢٠١٣) از كل دارايي هاي ستاد اجرايي فرمان امام ارائه كرده كه حدود ٩٥ ميليارد دلار( حدود ٤٠٠ هزار ميليارد تومان) است. اگر چه به وضوح و به دلائل بسيار سايز سرمايه و نيز سايز دارايي هاي تحت كنترل سه بنياد تعاون نظامي كمتر از ستاد اجرايي است اما براي راحتي خيال بروكرات هاي دولتي فرض مي گيريم اين سه نهاد هم دقيقا هم سايز ستاد اجرايي هستند و باز فرض مي گيريم اصلا بدهي ندارند و دارايي ان ها متناظر با سرمايه ان هاست. واضح است كه اين فرض ها نتايج را شديدا به نفع ادعاي دولتي ها تورش دار مي كند چنان كه مثلا اندازه بدهي هاي بنياد تعاون ناجا به قوامين مشخص و در صورت هاي قوامين مشخص است. با همه اين فرض ها جمع كل دارايي اين پنج نهاد اصلي برابر است با هزار و ششصد و پنجاه و شش هزار ميليارد تومان. به بيان ديگر با همه اين تورش ها به نفع دولت، كل سايز همه اين پنج نهاد كمتر از نه درصد دارايي هاي دولت است. دارايي هاي اقتصاد ايران در اختيار دولت است، اين با من و شماست كه به بروكرات هاي دولتي- متعلق به هر جناحي كه مي خواهد باشند- فرصت مي دهيم ناكارآمدي خود را پشت چنين ادعاهاي به وضوح غلطي پنهان كنند. توجه كنيد كه ان چه حساب شد دارايي هاي خود دولت است نه دارايي هاي تحت اختيار ان و بنياد شهيد، صندوق هاي بازنشستگي،... اصلا در دارايي دولت محاسبه نشده!