پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 24 تير 1398 ساعت 22:52 http://www.jahannews.com/news/694449/ارائه-۳-سناریو-نرخ-نان-دولت -------------------------------------------------- عنوان : ارائه ۳ سناریو برای نرخ نان به دولت -------------------------------------------------- دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: کارگروه آرد و نان طی هفته‌های آتی 3 سناریو در مورد قیمت نان به دولت ارائه می دهد و دولت در مورد قیمت نان تصمیم گیری می‌کند. متن : به گزارش جهان نیوز،عباس قبادی درباره آخرین تصمیم اتخاذ شده در باره افزایش قیمت نان در کارگروه آرد و نان، گفت: فعلا هیچ تصمیمی در مورد قیمت نان اتخاذ نشده است و آنچه که در مورد افزایش قیمت نان در رسانه ها از من نقل قول شده است، به معنای افزایش حتمی قیمت نان نیست. دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: مسائل مطرح شده در مورد قیمت نان تاکنون فقط در حد کارشناسی مطرح شده است و هیچ تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده است. وی بیان داشت: در حال حاضر سه سناریو برای قیمت نان مطرح است، در سناریور اول بحث آزاد شدن قیمت نان مطرح شده است و در سناریو دوم مطرح شده که روش فعلی ادامه یابد همچنین در سناریوی سوم حالت بینابین سناریوی اول و دوم در نظر گرفته شده است که البته همه این سناریوها فعلا در حد کارشناسی مطرح شده و در مورد هیچ کدام ستاد تنظیم بازار به جمع بندی نرسیده است. قبادی اظهار داشت: سناریوهای مرتبط به قیمت نان باید طی جلسات دیگر بررسی و تکمیل شود و سپس به دولت ارائه شود. وی با بیان اینکه نباید با انتشار برخی مطالب در مورد نان، چالش ایجاد کرد، گفت: ستاد تنظیم بازار در حال حاضر به کمک کارشناسان و اتحادیه های مرتبط روی این موضوع کار می کند و نظرات خود را درباره افزایش قیمت نان و یا چگونگی افزایش قیمت نان ارائه می کند و پس از بررسی با جمع بندی در قالب 3 سناریو نظارت را به دولت ارائه می کند. فارس نوشت؛ دبیر ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: در جلسات کارگروه آرد و نان روی تغییر وزن چانه، کیلویی فروختن نان، افزایش 25 درصدی قیمت نان و حتی تغییر نیافتن قیمت نان و جبران هزینه های نان از روش های دیگر بحث شده است، اما هنوز در مورد هیچ کدام از نظرات ارائه شده تصمیم گیری نشده است. وی اظهار داشت: بیشترین سناریوی مورد توجه در جلسات افزایش نیافتن قیمت نان اما جبران هزینه ها از طریق دیگر است که البته در این مورد هم نتیجه ای حاصل نشده است. قبادی اظهار داشت: کارگروه آرد و نان طی هفته های آتی سه سناریو برای قیمت نان به دولت ارائه می دهد، اما در نهایت دولت درباره قیمت نان تصمیم گیر است و حتی ممکن است دولت اجازه افزایش قیمت نان را ندهد.