پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 28 مهر 1398 ساعت 8:31 http://www.jahannews.com/news/704492/نفوذ-یک-سازمان-اطلاعاتی-معاونت-زنان-دولت -------------------------------------------------- عنوان : نفوذ یک سازمان اطلاعاتی بر معاونت زنان دولت! -------------------------------------------------- متن : به گزارش جهان نیوز، شهناز سجادی، دستیار امور حقوق شهروندی در معاونت امور زنان و خانواده، درباره لایحه تامین امنیت زنان به خبرگزاری ایلنا گفته است: اعمال مجازات در برخی قوانین باعث ایجاد فرهنگ در جامعه می شود! او می افزاید: این فرهنگ در حقیقت کنترل خشونت علیه زنان است. در همه جوامع نیز خشونت علیه زنان به همین نحو کنترل می شود و افراد در زمانی که خشونتی را علیه زنان مرتکب می شوند یا مجبور به تحمل حبس هستند و یا موظف به پرداخت خسارت و جریمه. در جامعه ما شاید بیشتر به موضوع حبس توجه شده است چراکه اگر قرار است جزای نقدی برای جبران خسارت و جلوگیری از جرم در نظر گرفته شود باید یک مبلغ قابل توجهی باشد تا فرد با اتکا به این که توانایی پرداخت جریمه نقدی را دارد مرتکب جرم و خشونت نشود. سجادی با اشاره به موضع لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت درباره خشونت خانگی که از سوی قوه قضائیه ارائه شده است، گفت: در لایحه قوه قضاییه آمده است چنانچه در خانواده به زنی ظلم شد، فردی که مرتکب جرم شده است بار اول به مجازات تکمیلی محکوم می شوند در حالی که ما معتقدیم اول و آخر ندارد و اگر یک کار و یک رفتار نادرست و بد است بار اول هم نادرست است. او می افزاید: در لایحه دولت طبق قانون چنانچه با زنی در خانواده با خشونت رفتار شود حتما برخورد خواهد شد، اما لایحه قوه قضاییه بار اول را برای پدر و مادر و شوهر مجازات حبس در نظر نگرفته و مجازات های تکمیلی در نظر گرفته شده است در حالی که به نظر ما نیازمند بررسی بیشتر است. *ما قضاوت درباره اظهارات خشن این مقام دولتی درباره لزوم زندانی کردن آنی شوهران و پدران در صورت هر خشونتی را بر عهده مخاطبان محترم وامی گذاریم. صحبت های مجازات خواهانه این مقام دولتی! استدلالی متعلق به اوایل قرون وسطی به نظر می رسد که منجر به ساخت آلات جدید شکنجه، کوره های آدم سوزی و دادگاه های تفتیش عقاید شد. سران سازمان چکا (ارگان اطلاعاتی استالین در زمانی شوروی کمونیستی) هم چنین اعتقادی داشتند و فکر می کردند مجازات محور بودن موجب تحقق اهداف است. برخی نحله های فمنیسم افراطی در غرب نیز درباره مردان همین اعتقاد را دارند و معتقدند که تنها راه چاره برای ادب کردن مردان؛ تیرباران کردن آنهاست! با این حال، تجربه تاریخ نشان داد که هیچیک از این دیدگاه ها صحیح نیستند و نه تنها جز سیاه رویی و مشتی خاطرات تلخ برای بشریت چیزی بر جای نگذاشتند بلکه منجر به ایجاد هیچ پارادایم فرهنگی هم نشدند. ما همچنین به خانم سجادی که مدعی فرهنگ ساز بودن خشونت علیه مردان! هستند توصیه می کنیم این خبر را بخوانند که "در فرانسه بعنوان مهد تمدن و دموکراسی، هر 2 روز یک زن قربانی خشونت می شود" تا دقیقا بدانند که دیدگاه ایشان مبنی بر ترویج مجازات بعنوان عامل فرهنگ ساز؛ به کجا ختم می شود؟ شهناز سجادی پیش از این، با نظرات قوه قضائیه مبنی بر تخفیف در حکم زندان مردان محکوم مهریه نیز مخالفت کرده بود! دیدگاه خانم سجادی مبنی بر ترویج خشونت بعنوان عامل فرهنگ ساز از این حیث نیز قابل تأمل است که مروّجان همین دیدگاه؛ صراحتا با گشت های ارشاد مخالف هستند و از این می گویند که تنها راه اشاعه بیشتر حجاب، فرهنگسازی و برخورد فرهنگی است... منبع: مشرق