پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 22 اسفند 1396 ساعت 8:33 http://www.jahannews.com/news/598563/سه-چالش-تعیین-مزد-۹۷-کارگران -------------------------------------------------- عنوان : سه چالش تعیین مزد ۹۷ کارگران -------------------------------------------------- هزینه سبد معیشت کارگران با استناد به آمارهای بانک مرکزی و انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی و با توافق سه جانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به 2 میلیون و 489 هزار تومان رسیده است. متن : سال گذشته توافقی میان کارگران و کارفرمایان بر سر سبد معیشت کارگری به امضا رسید که بر اساس آن توافق شد تعیین مزد کارگران بر اساس هزینه های تأمین معیشت و با نگاهی به تورم اعلامی بانک مرکزی باشد. اما سال گذشته آن چیزی که اتفاق افتاد با آن توافقی که صورت گرفت، تفاوت بسیاری داشت چراکه در نهایت شیوه سنتیچانه زنی بر موضوع تعیین مزد حکمفرما شد و کارگران دست از پا درازتر با افزایش 12 درصدی برای سایر سطوح و 14 درصد برای حداقل بگیران در سال 96 راهی بنگاه ها و کارگاه های کارفرمایان شدند. نکته اساسی در این جریان، قدرت پایین چانه زنی نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار (کانون انجمن های صنفی کارگران، شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگری ایران) است که نتواستند آنطور که در شأن کارگران کشور است، از حقوق شان دفاع کنند. نمایندگانی هم که فقط از نام کارگران استفاده کرده و به جای دفاع از حقوق آنان، در آستانه مهم ترین رویداد تعیین دستمزدبه فکر سفر به کشورهایی نظیر مالزی افتاده اند. و اما چالش جدید ... سال گذشته تعداد 3.5 نفر طبق گزارش رسمی مرکز آمار برای هر خانوار کارگری در نظر گرفته شد تا بر اساس آن هزینه های تأمین سبد معیشت استخراج شود؛ گزارشی هم از سوی عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور اعلام شد که نشان میداد،هزینه سبد معیشت کارگران با استناد به آمارهای بانک مرکزی و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی و با توافق سه جانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به 2 میلیون و 489 هزار تومان رسیده است. با وجود اعلام این رقم حداقلی برای تأمین سبد معیشت، تعیین مزد سال 96 کارگری با نگاهی به تورم تعیین شد اما مسئولان وزارت کار از وزیر گرفته تا معاون و مدیر اعلام کردند که دستمزد بیش از تورم افزایش یافته است؛ درصدی که هیچ گاه برای پوشش هزینه های کارگری نبود بلکه به گواه وضع موجود، بخشی از تورم واقعی در کشور به درصد تورم رسمی اضافه شد. نمایندگان کارفرمایی امسال طبق توافق سال گذشته، به صورت نصفه و نیمه در نشست های کارگروه تعیین دستمزد با دستور کار بررسی و به روزرسانی سبد معیشت شرکت کردند و در این جلسات بازی جدیدی را پیش گرفتند تا از کاهش هزینه های سرباری که به بنگاه ها تحمیل می شود و ارتباطی هم به دستمزد کارگر ندارد، فرار کنند. چراکه اساسا مزد کارگر طبق آخرین گزارش های رسمی مراکز پژوهشی و ادعای کارشناسان، کم ترین تأثیر را در هزینه تمام شده تولید و خدمات داشته و بیش ترین هزینه های کارفرمایان به سوء مدیریت، هزینه بانکی، مالیات، نهاده های تولید و ... باز می گردد. با این حال کارفرمایان مدعی اند که هزینه های بهداشت، درمان، آموزش و حمل ونقل حاکمیتی بوده و ارتباطی به کارفرمایان ندارد؛ دولت هم که معمولا از موضع بالا و قدرت در جلسات حضور می یابد، هیچ یک از بخش های مزدی را برعهده نمی گیرد؛ اینجاست که سر کارگران بی کلاه می ماند. همانطور که پیش تر به آن اشاره شد، متوسط تعداد خانوار کارگری در سال 96 3.5 نفر بود که امسال این میزان با کاهش 0.2 نفری به 3.3 نفر رسیده است و به گفته یکی از افراد مطلع در شورایعالی کار تأثیر زیادی در هزینه های تأمین سبد معیشت خواهد گذاشت. با این حساب کاهش هزینه های سبد معیشت با کاهش تعداد نفرات، نبود نمایندگان مطالبه گر در برخی تشکل ها، بازی کارفرمایان و دولت بر سر برخی بندهای مزدی، اختلاف نظر بر سر چگونگی تعیین مزد چانه زنی یا توجه به سبد معیشت از چالش های جدی شورایعالی کار به سر می برد که باید مورد توجه قرار گیرند. منبع: فارس