پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 20 دی 1399 ساعت 13:08 http://www.jahannews.com/video/750978/اضافه-شدن-وضعیت-آبی-شرایط-کرونایی -------------------------------------------------- عنوان : اضافه شدن وضعیت آبی به شرایط کرونایی -------------------------------------------------- روحانی: وضعیت آبی برای مناطق زردی که روند فراگیری در آنها، نزولی و نرخ بیماری 2 در صدهزار باشد، در نظر گرفته می شود. در مناطق آبی همه کسب و کارها فعالیت می کنند. متن : اضافه شدن وضعیت آبی به شرایط کرونایی