پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 25 اسفند 1397 ساعت 14:29 http://www.jahannews.com/news/678176/۳۰-درصد-ایرانی-ها-هرگز-سینما-نرفته-اند -------------------------------------------------- عنوان : ۳۰ درصد ایرانی‌ها هرگز به سینما نرفته‌اند -------------------------------------------------- طبق نظرسنجی اسفندماه «ایسپا»، ۳۰ درصد ایرانی‌ها تا کنون سینما نرفته‌اند؛ این آمار درباره تئاتر بیش از ۸۸ درصد مردم ایران را شامل می‌شود. متن : به گزارش جهان نیوز، نتایج نظرسنجی ملی اسفندماهمرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در خصوص سینما رفتن مردم ایران نشان می دهد: ۳۰.۲ درصد مردم ایران تاکنون به سینما نرفته اند. بر اساس این نظرسنجی، ۲۲ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند که آخرین باری که به سینما رفته اند کمتر از یک سال پیش بوده است، ۱۰.۴ درصد اعلام کرده اند آخرین بار بین ۱ تا ۳ سال پیش بوده که به سینما رفته اند. ۳۷.۵ درصد از پاسخگویان هم گفته ا ند از آخرین باری که به سینما رفته اند، حداقل بیش از ۳ سال می گذرد. این مرکز درباره تئاتر رفتن مردم ایران هم نظرسنجی کرده است که بر اساس آن،۸۸.۶ درصد مردم تا کنون به تئاتر نرفته اند! نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه ایسپا نشان می دهد:۶.۳ درصد مردم هر چند سال یک بار به تئاتر می روند. ۳.۱ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند سالی یک بار به تئاتر می روند،۱.۳ درصد از پاسخگویان اعلام کرده اند هرچند ماه یک بار به تئاتر می روند. ۰.۵ درصد هم اعلام کرده اند هر ماه یک بار می روند و۰.۲ درصد گفته اند هر ماه چند بار به تئاتر می روند. منبع:فارس