پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 10 خرداد 1389 ساعت 10:36 http://www.jahannews.com/analysis/117240/اصرار-سوال-برانگیز-اعدام-زودهنگام-ریگی -------------------------------------------------- عنوان : اصرار سوال برانگیز برای اعدام زودهنگام ریگی! -------------------------------------------------- متن : شنیده هاحاکی از آن است که قرار است ریگی به زودی طی چند روز آینده اعدام شود. به گزارش خبرنگار جهان تصمیم برایاعدام زودهنگام ریگی در حالی است که برخیآگاهان سیاسیو نمایندگان مجلس معتقدند که اعدام وزدهنگام ریگی باعث می شود بسیاری از ناگفته های جنایات ریگی، برای همیشه ناگفته بماند. به گفته این صاحب نظران هنوز زمان اعدام ریگی فرا نرسیده است و وی به بسیاری از جنایات و روابط پنهان و پیدای خود در داخل و خارج از کشور اعتراف نکرده است. با این حال اصرار برای اعدام ریگی غیرمنطقی به نظر می رسد.ضمن اینکه مسئولین مربوطه نیز هیچ توضیح قانع کننده ای برای زمان اجرای این حکم ارائه نکرده اند. مردم و رسانه ها تشنه اطلاع رسانی بیشتر در خصوص فجایع دار و دسته ریگی در کشور هستند.