پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 10 مرداد 1397 ساعت 13:43 http://www.jahannews.com/news/631077/شرط-مشاور-رئیس-جمهور-مذاکره-آمریکا -------------------------------------------------- عنوان : شرط مشاور رئیس جمهور برای مذاکره با آمریکا -------------------------------------------------- حسام الدین آشنا شرط مذاکره با آمریکا را توقف جنگ اقتصادی برشمرد که ترامپ علیه ایران آغاز کرده است. متن : به گزارش جهان نیوز، حسام الدین آشنا مشاوررئیس جمهور کشورمان طی یادداشتی درتوئیترخود شرط مذاکره با آمریکا را توقفجنگاقتصادی برشمرد که ترامپ علیهایرانآغاز کرده است. وی در این توئیت آورده است:به نظر می رسد@JZarif می گوید که عبور شما از برجام با ادعای مذاکرات بدون شرط منافات دارد. شما با اعلام بازگشت تحریم ها جنگی اقتصادی را علیه ما آغاز کردید،این جنگ را متوقف کنید،آنگاه درخواست مذاکره کنید."بدون پیش شرط" یعنی "بدون اعمال تحریم".