پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 31 مرداد 1398 ساعت 12:09 http://www.jahannews.com/report/698795/دو-جریان-بسیار-خواندنى-امام-کاظم-ع-مبارزات-سیاسی-هفتم-شیعیان-چگونه-چهل-حدیث-نورانی-تصاویر-صوت -------------------------------------------------- به مناسبت ولادت امام موسی کاظم(ع): عنوان : دو‌ جریان بسیار‌خواندنى از امام کاظم(ع)/ مبارزات سیاسی امام هفتم شیعیان چگونه بود؟/ چهل حدیث نورانی از امام هفتم +تصاویر و صوت -------------------------------------------------- حضرت ابو الحسن موسى بن جعفر(ع) به جهت کثرت زهد و عبادتش معروف به العبد الصالح و به جهت حلم و فرو خوردن خشم و صبر بر مشقات و آلام زمانه مشهور به الکاظم گردید. متن : گروه فرهنگ جهان نیوز: امام کاظم علیه السلام در زمان خود به علم و تقوا و زهد و دیانت و عبادت، شهرت داشت تا جایی که این ابن ابی الحدید معتزلی درباره ایشان می نویسد: فقاهت، دیانت، عبادت، بردباری و شکیبایی همه در آن حضرت جمع بود. دانش امام امام جعفر صادق علیه السلام بر علم فرزندش موسی بن جعفر گواهی داده و فرموده است: اگر از این پسرم درباره آنچه در مصحف (قرآن) وجود دارد بپرسی به یقین عالمانه پاسخت می دهد. و نیز فرموده است: حکمت فهم، سخاوت و دانش امور دینی مردم که در آن گرفتار اختلاف و سردرگمی شده اند نزد اوست. عالمان دانش های فراوانی در عرصه دین و غیر دین از آن حضرت نقل کرده و در میان محدثان به عالم شهره یافته بود. مفید می گوید: مردم روایات بسیاری از ابوالحسن موسی نقل کرده اند او فقیه ترین مردم زمان خود بود. عبادت وتقوای حضرت زهد و عبادت امام کاظم علیه السلام به قدری شهره بود که هارون الرشید سرسخت ترین دشمن امام نیز می گوید: این مرد از راهیان بنی هاشم است. تاریخ نگاران او را عابدترین مردم روزگار خود خوانده اند تا آنجا که عبدصالح و زین المجتهدین ( زیور کوشندگان در عبادت) لقب گرفت و هرگز کسی همانند او در بندگی و فرمانبرداری دیده نشده . نمونه هایی از عبادت امام نماز: شب را نمازهای مستحبی می گزارد و آنها را با نماز صبح پیوند می داد. آن گاه تا برآمدن خورشید به تعقیبات می پرداخت و چون خورشید طلوع می کرد حضرت سر به سجده می گذارد و پیوسته به دعا و ستایش خداوند مشغول بود تا این که ظهر فرا می رسید. البته باید توجه داشت که ظاهرا این عمل همیشگی حضرت نبوده است زیرا در تاریخ به کرار آمده که حضرت در پی حوائج مؤمنان بوده اند و این جزء سیره حضرات معصومین علیهم السلام است که رسیدگی امور مسلمانان را مقدم بر عبادت شبانه روز غیر از واجبات می دانستند. شاهد این مطلب اینکه دقیقا چنین مطلبی در زمان زندانی بودن حضرت ن