پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 23 بهمن 1397 ساعت 10:33 http://www.jahannews.com/news/671504/مرموزترین-جنبه-خواب-رویا -------------------------------------------------- یک دکترای روانشناسی: عنوان : مرموزترین جنبه خواب، رویا است -------------------------------------------------- یک دکترای روانشناسی گفت: مرموزترین جنبه خواب، رؤیا است. متن : به گزارش جهان نیوز به نقل از ایسنا، دکتر محمدعلی سپهوند، اظهار کرد: اختلال خواب از جمله مشکل در خواب رفتن، خواب ماندن و کابوس ها و دو نوع علائم تشخیصی اختلال استرس پس از ضربه روحی است. وی ادامه داد: خواب در معنای کلی رفتاری عام و رایج در میان همه جانوران است. سپهوند اضافه کرد: رفتارشناسان خواب را نوعی رفتار غریزی دانسته و حتی گروهی آن را بعد از تنفس، نیرومندترین انگیزش می دانند. این عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان خاطر نشان کرد: خواب یک پدیدۀ اتفاقی نیست بلکه یک پدیده بسیار سازمان یافته و دارای ساختار مشخصی است. وی یادآور شد: خواب کارکردی است پیچیده که از بسیاری از جنبه ها می تواند آسیب ببیند. در واقع طبیعی است که این پدیده که یک سوم عمر ما را شامل می شود از جهات گوناگون دچار اختلال شود. سپهوند گفت: بی تردید مرموزترین جنبه خواب رؤیا است.