کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی؛

روزنامه‌های ورزشی؛ چهارشنبه ۲۴ دی

24 دی 1399 ساعت 8:03

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم دی ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.


روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی


کد مطلب: 751382

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/gallery/751382/1/روزنامه-های-ورزشی-چهارشنبه-۲۴-دی

جهان نيوز
  http://www.jahannews.com