کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

روزنامه‌های ورزشی؛ شنبه ۲۸ دی

28 دی 1398 ساعت 7:36

تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.


 
روزنامه‌های ورزشی ۲۸ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۸ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۸ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۸ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۸ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۸ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۸ دی
روزنامه‌های ورزشی ۲۸ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۸ دی


کد مطلب: 715474

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/gallery/715474/1/روزنامه-های-ورزشی-شنبه-۲۸-دی

جهان نيوز
  http://www.jahannews.com