کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

تصاویر دیدنی از تلفیق بهار و زمستان

3 ارديبهشت 1398 ساعت 10:57

همزمان با اولین روزهای اردیبهشت ماه بیشتر مناطق استان اردبیل چهره زمستانی به خود گرفته است و سبزینگی بهار زیر سپیدی برف پنهان شده است.کد مطلب: 683000

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/gallery/683000/1/تصاویر-دیدنی-تلفیق-بهار-زمستان

جهان نيوز
  http://www.jahannews.com