پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - 14 Dec 2017
 
۱

آقای گل، گل نزن!

شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۵
شما هر جای دنیا بگی به آقای گل لیگ و مرد سال فوتبال به خاطر مواضع مذهبیش میگن آدم گل نزن!!!!! اگه تست الکل نگیرن قطعا میبرنت تیمارستان! 😅