شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ - 24 Feb 2018
 
۱

آقای گل، گل نزن!

شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۵
شما هر جای دنیا بگی به آقای گل لیگ و مرد سال فوتبال به خاطر مواضع مذهبیش میگن آدم گل نزن!!!!! اگه تست الکل نگیرن قطعا میبرنت تیمارستان! 😅