کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

بازگشایی جاده هراز

25 آذر 1394 ساعت 14:01

جاده هزار به دلیل بارش برف سنگین و کولاک شدید مدتی مسدود بود که به همت راهداری و پلیس راه و کمکهای مردی این مسیر باز شد.http://cdn.jahannews.com/images/docs/000461/n00461643-t.jpg

http://cdn.jahannews.com/images/docs/files/000461/nf00461643-1.jpg

http://cdn.jahannews.com/images/docs/files/000461/nf00461643-2.jpg

http://cdn.jahannews.com/images/docs/files/000461/nf00461643-3.jpg


کد مطلب: 461643

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/gallery/461643/1/بازگشایی-جاده-هراز

جهان نيوز
  http://www.jahannews.com