کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

رشته ختايي شيريني مخصوص رمضان

26 تير 1392 ساعت 5:43

رشته ختايي به ورقه هاي مشبکي گفته مي شود که در ماه مبارک رمضان و در بازار تاريخي تبريز پخته مي شود ، اين رشته ها شبيه رشته خشکار شمال هستند.کد مطلب: 299830

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/gallery/299830/1/رشته-ختايي-شيريني-مخصوص-رمضان

جهان نيوز
  http://www.jahannews.com