کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

نقاشی‌های مختلف کودک چه مفهومی دارند؟

14 شهريور 1394 ساعت 15:44

نقاشی کودک چه مفهومی دارد و والدین چگونه می توانند به این مفاهیم پی ببرند ؟


به گزارش جهان به نقل از مهدپرتال، نکات گوناگونی در نقاشی کودک وجود دارد که می تواند مفهوم خاصی داشته باشد. با آگاهی از این نکات، پدر یا مادر گرامی می توانند تا حدودی با مفاهیم نقاشی فرزندتان آشنا شوند و در صورت مشاهده نکته ای نگران کننده، با روان شناس بالینی یا مشاور آگاه ارتباط برقرار کنند و اطلاعات دقیق تری را به دست آورند.

مشاور یا روان شناس بالینی با توجه به ویژگی های نقاشی ها و محتوای آن ها و نیز براساس توضیحات کودک درباره نقاشی خود و رفتارهای او به نتایج دقیق تری می رسد.

در ادامه به برخی از این مفاهیم اشاره می شود.

مفاهیم خطوط

خطوط کمرنگ، از یک سو ظرافت احساسات و معنویت را نشنان می دهد، و از سوی دیگر غالباً بیان کننده کمرویی، اضطراب و پریشانی است.

خطوط پر رنگ، نشانه خشونت و گاهی واکنش در برابر ترس از ناتوانی، اضطراب و پریشانی است.

خطوط معمول، امنیت و سازگاری را نشان می دهد.

خط خطی کردن چهره ای که کشیده، به معنای محو عامل ترس است.

مفاهیم شکل ها

کشیدن آدمک کوچک که به طور معمول در گوشه کنار کاغذ ترسیم می‌شود، به معنای کمرویی، و چشم های درشت (دایره های بزرگ) که وسط آن ها نقطه گذاشته می شود، بیانگر ترس کودک است.

حذف برادر یا خواهر در نقاشی به معنای حسادت به آن است.

مفاهیم رنگ ها

استفاده از رنگ های سیاه و تیره، به معنای ترس، اضطراب و غمگینی و ناامیدی است. رنگ خاکستری، رنگی خنثا است و چیزی را بیان نمی کند.

رنگ قهوه ای به معنای مقابله با فشار والدین برای نظافت است.

بنفش به معنای تمایل به چیزهای مخالف و استفاده زیاد از آن، نشانه اضطراب است.

رنگ آبی، صلح و آرامش و تسلیم و درونگرایی را بیان می کند.

سبز نشانه نیاز به جلب توجه و میل به محبوبیت، گرایش به ارتباط، و پایداری و سرسختی است.

قرمز، نیاز به حرکت و برونگرایی و عمل را نشان می دهد.

زرد نشانه شادی و خوشبینی و میل به مشارکت است.

پرتقالی نشانه نشاط و پویایی و میل به کامیابی است.

رنگ صورتی، صلح و تعادل را نشان می دهد.

استفاده از ۱ یا ۲ رنگ، نشانه گوشه گیری و انزوا و استفاده از ۵ رنگ، نشانه سازگاری است.

فقدان رنگ در قسمتی یا تمام نقاشی می توان گویای خلأ عاطفی یا دلیلی بر گرایش های ضد اجتماعی باشد.

مفاهیم فضاها

استفاده از فضاهای مختلف صفحه نیز می تواند مفاهیم ویژه ای داشته باشد.

استفاده از بالای صفحه، به معنای آرمان گرایی و رویا پردازی؛ استفاده از پایین صفحه، به معنای افسردگی؛ استفاده از چپ، بازگشت به کودکی (واپس روی)، و استفاده از قسمت راست صفحه به معنای نگاه به آینده است.

توجه داشته باشید که نشانه های پیش گفته هیچ یک واقع نمایی دقیق ندارد و فقط می تواند قرینه ای بر وجود نشانه ها باشد.


کد مطلب: 442728

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/analysis/442728/نقاشی-های-مختلف-کودک-مفهومی

جهان نيوز
  http://www.jahannews.com