کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

در حاشیه سخنان رئیس‌جمهور درباره تورم؛

بگذارید مردم معجزه‌ را در عمل ببینند

7 اسفند 1393 ساعت 9:41

قرار بوده دولت بر اساس ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبري، كارهاي مهم و كليدي انجام دهد كه برخي از اين كارها «اعمالي» بوده نه «اعلامي» اما در حد اعلام هم به سمت آن نرفته است.


جهان نیوز - محمدكاظم انبارلويي: رئيس جمهور محترم در همايش اقتصاد مقاومتي در روابط منطقه‌اي گفته است: «خوشبختانه تورم بالاي ۴۰ درصد امروز به كمتر از ۱۶ درصد رسيده، اين كار از لحاظ اقتصادي همان‌طور كه صاحب نظران داخلي و خارجي نوشته‌اند شبيه معجزه است.» امروزه عملكرد اقتصادي دولت زير چكش نقد اقتصاددانان است. حتي اقتصادداناني كه با دولت زاويه ندارند و در درون دولت و با دولت هستند، به اين سخن تفوه نداشته‌اند كه دولت يازدهم كاري شبيه معجزه كرده است.

خوش‌بين‌ترين افراد هر از چندي نقد مشفقانه‌اي در حوزه اقتصاد مطرح مي‌كنند كه معمولا با بي‌مهري و بي‌اعتنايي رو به رو مي شوند.

برخي از دولتمردان كه در حوزه اقتصادي كار مي‌كنند اخيراً به جاي ارائه عملكرد و توجيه سياستها به طرح مسائلي بدون سند و مدرك در حوزه فساد اقتصادي در دولت گذشته براي تشويش اذهان عمومي روي آورده‌اند، كه حتي صداي مقامات قضائي و نهادهاي نظارتي را هم درآورده‌اند.

قرار بوده دولت بر اساس ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبري، كارهاي مهم و كليدي انجام دهد كه برخي از اين كارها «اعمالي» بوده نه «اعلامي» اما در حد اعلام هم به سمت آن نرفته است.

دولت در سال ۹۲ فقط ۳۵ درصد احكام بودجه را بر اساس سند رسمي تفريغ بودجه اين سال عمل كرده و بقيه را بر خلاف قانون نه عمل كرده و نه به اهداف آن رسيده است. دولت در باب مديريت منابع قرار بوده يارانه ثروتمندان را حذف كند و به هزار زخم خود در حوزه بيكاري و توانمندسازي توليد در داخل و حمايت از صادرات بزند اما به اين سمت نرفته است. دولت اصلي‌ترين وظيفه خود را كه گرفتن ماليات حقه است فراموش كرده و بر اساس اعلام و برآورد اقتصاددانان بيش از ۸۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داشته است. اين مبلغ بيش از يك سوم كل بودجه عمومي دولت در سال ۹۴ است.

سالانه ۲۰ ميليارد دلار قاچاق كالا از مبادي ورودي و غيرورودي، وارد كشور مي‌شود. اين حجم از قاچاق كمر توليد را مي‌شكند، اما دولت راه حلي براي مقابله با آن ندارد.

دولت مي‌توانست در همين يكسال و نيم اخير با اهتمام به اتمام پالايشگاه آناهيتا و پالايشگاه ستاره خليج فارس گام بزرگي براي عبور از خام فروشي نفت بردارد و ركورد تازه‌اي از فروش فرآورده‌هاي نفتي از جمله بنزين به جاي بگذارد. در اين مورد ما نه كمبود منابع مالي داشتيم و نه ضعفي از نظر فني و مهندسي! اما به اين سمت نرفتيم. يك عزم و كار جهادي مي‌توانست به اين آرزو جامه عمل بپوشاند.

اهتمام به ارتقاي بهره‌وري يكي از مهمترين سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي بود. دولت در اين باره چه كارنامه‌اي دارد؟

رفع مشكل كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي فقط يك توجه جدي را مي‌طلبيد كه توليد در داخل جان بگيرد و روح تازه‌اي به اقتصاد كشور دميده شود اما به اين سمت نرفتيم.

اين جهت‌گيريها مي‌توانست در حوزه اقتصاد، معجزه به وجود بياورد، هيچ هزينه‌اي هم براي كشور و هيچ ربطي به تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا هم نداشت. اما چرا نرفتيم؟ معلوم نيست.

طرح مسكن مهر را مزخرف ناميدند. اما از مواهب افتتاح و واگذاري و رضايت مردم برخوردار شدند. بازپرداخت منابع عظيمي كه از بانكها در اختيار مسكن مهر گذاشته شده با شروع دولت يازدهم، آغاز شده و اكنون ميلياردها تومان از اين منابع در حال بازگشت به بانكها است. همين خود باعث جمع‌آوري نقدينگي موجود در بازار است. اگر تورمي كاهش يافته و معجزه‌اي رخ داده بخشي از آن مربوط به جمع آوري نقدينگي و آغاز بازپرداخت وام‌ها به بانك‌هاست.

اما چرا اين معجزه رضايت مردم و به تبع آن بازپرداخت وام‌ها را مزخرف مي‌دانيم؟ معلوم نيست. در عين اينكه هيچ طرح عملي و هيچ حرف درست و درماني هم براي رفع معضل مسكن نداريم.

چه اصراري داريم وضعيت اقتصادي كشور را گل و بلبل بدانيم و آن را در حد معجزه توصيف كنيم؟ چه اصراري وجود دارد وقتي مركز آمار ايران تورم را در ماه بهمن ۲ /۱۵ درصد اعلام كرده است، آقاي روحاني بگويد؛ «تورم بهمن ماه صفر بود!»

در حالي‌كه مشاور محترم اقتصادي رئيس جمهور و مغز متفكر تئوري‌هاي اقتصادي دولت يازدهم مي‌گويد: شرايط رفاهي مردم بدترشده است. وي تصريح مي‌كند: تغيير نكردن خالص اشتغال كشور در سال ۸۳ تا ۹۳ و روند بدتر شدن شرايط رفاهي خانوارها از دغدغه‌هاي اقتصاد ايران است.

دولت يارانه‌ها را بدون هيچ افزايشي به نرخ سال اول قانون هدفمندي يارانه‌ها پرداخت مي‌كند. چگونه با همين ادعاي مهار تورم در حد۲۴ درصد معتقد است معجزه‌اي رخ داده است؟

مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي ستاد بزرگداشت روز ملي مهندسين فرمودند:

- ما مي توانيم را در عمل به مردم نشان دهيد.

- فشار واردات، كشور را دارد از پا درمي‌آورد.

- توليدات جوان‌هاي مؤمن نبايد مقهور واردات شود.

- با تكرار زباني اقتصاد مقاومتي، هيچ اتفاقي نمي افتد.

دولت قدري بايد دغدغه‌هاي مردم و رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي بخصوص ساماندهي توليد ملي و مبارزه با قاچاق كالا را پاسخ دهد و اجازه دهد اگر معجزه‌اي رخ داده در عمل براي مردم رونمايي شود.


کد مطلب: 409631

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/analysis/409631/بگذارید-مردم-معجزه-عمل-ببینند

جهان نيوز
  http://www.jahannews.com