سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - 19 Feb 2019
 
۰

کردان، رحیمی و دکتر جاسبی

رضا حبیبی
پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۶:۱۱
آیا کردان فریب خورده است ؟   پس ار قرائت گزارش تحقیق مجلس شورای اسلامی و نیز انتشار نامه آقای کردان به رییس جمهور، موضوع مدارک تحصیلی وزیر کشور بار دیگر در صدر سوژه های خبری اصحاب رسانه قرار گرفت. اما جدای از اظهار نظر افراد و گروه های مختلف دانشگاهی و سیاسی درباره پرونده جنجالی آقای کردان، ارزیابی اظهارات خود ایشان و دیگر افراد مسئول پیگیر در این پرونده و نیز بررسی نامه سال مهم سال 79 آقای کردان به دکتر جاسبی نکات درخور توجهی را نمایان می سازد که به واسطه آن می توان قضاوت نسبتاً کاملی را  درخصوص اظهارات و عملکرد جناب  آقای کردان و هم کیشان سیاسی وی انجام داد. برای ارزیابی بهتر در این باره مطالب در دو بخش "مدرک دکتری" و "کارشناسی ارشد و کارشناسی" ارائه می گردد:   الف – مدرک دکتری اهم مطالبی که آقای کردان درنامه خود به رییس جمهور اظهار داشته اند، عبارتند از: - مدرک دکتری افتخاری بنده در هشت سال پیش با ملاحظه سوابق مدیریتی و تجارب اجرایی اینجانب و ارائه رساله به نام دانشگاه آکسفورد لندن به واسطه فردی که از دانشگاه مذکور در امور زبان انگلیسی در تهران دفتر نمایندگی تأسیس کرده بود، صادر گردیده است. - با مراجعه نماینده اینجانب به دانشگاه آکسفورد به یکباره و  با ناباوری کامل با عدم تأیید دانشگاه مواجه شدم. تلاش کردم تا چگونگی مسأله را ار رابط مورد اشاره جویا شوم ولی وی را نیافتم. - در طول دوره خدمت در صدا و سیما هیچگونه وجهی از بابت مدرک دکتری افتخاری دریافت نکرده ام.   1- نکته اول در این مطلب است که آیا درخواست دریافت مدرک دکتری افتخاری از سوی آقای کردان به فرد واسط در تهران ارائه شده و یا اینکه این درخواست از سوی فرد واسط به آقای کردان پیشنهاد شده است ؟ 1-1- اگر آقای کردان پیشنهاد دهنده اخذ دکتری افتخاری بوده باشد، این مطلب باید روشن شود که که ایشان در قبال دریافت دکتری افتخاری آیا مبلغی را پرداخت کرده است و یا دفتر دانشگاه آکسفورد در تهران حاضر به ارائه رایگان این مدرک بوده است ؟ آقای کردان فرد واسطه را از کجا می شناخته و چگونه مطلع بوده است که فرد واسطه می تواند به وی مدرک دکتری افتخاری بدهد ؟ وزیر محترم کشور در نامه خود به رییس جمهور تجارب مدیریتی و اجرایی و ارائه رساله دکتری را علت صدور دکتری افتخاری اعلام داشته است. مدیران بسیار فراوانی در سال 79 در کشور بوده اند که در مقایسه با آقای کردان هم دارای سوابق مدیریتی و اجرایی بیشتری از آقای کردان بوده و هم سطح تحصیلات دانشگاهی آنان از آقای کردان (که در سال 79 فوق دیپلم فنی حرفه ای داشته است)، بالاتر بوده است. آیا این مدیران به سراغ دفتر تهران دانشگاه آکسفورد رفته و درخواست مدرک دکتری افتخاری از دانشگاهی تراز بالا در جهان نموده اند؟ آیا دانشگاه آکسفورد داوطلبانه و تنها در جهت گسترش مدرک دکتری افتخاری در سال 79 بدون هیچ ضابطه علمی به مدیران کشور مراجعه و از آنها درخواست کرده است که یک رساله ارائه داده تا آن دانشگاه برای آنان دکتری افتخاری صادر کند !؟ 2-1- اگر فرد واسط این پیشنهاد را به آقای کردان ارائه داده باشد، این سئوال به ذهن متبادر می گردد که نامبرده آقای کردان را از کجا می شناخته و دلیل ارائه این پیشنهاد چه بوده است ؟ بنا به اظهارت کارمندان سابق سازمان  صدا و سیما کارمندان این سازمان به سختی می توانسته اند که آقای کردان را ملاقات کنند. فرد واسطه چگونه با آقای کردان ارتباط پیدا کرده و چرا آقای کردان نیز به او اعتماد کرده بود ؟ چرا فرد واسطه پیشنهاد دکتری افتخاری را به آقای کردان داده است و چرا به عنوان مثال سراغ آقای رحیمی معاون حقوقی ریاست جمهور نرفته و یا به سراغ عباسی وزیر تعاون و ... این پیشنهاد ارائه نشده است ؟! آیا آقای کردان مسئول کشوری و لشکری دیگری غیر از خود را سراغ دارند که دانشگاه آکسفورد به دلیل تجارب مدیریتی و اجرایی با ارائه یک رساله عادی دکتری افتخاری داده باشد ؟ 3-1- آقای کردان در سال 79 تنها دارای مدرک فوق دیپلم فنی و حرفه ای بوده و از این حقیقت خود ایشان بهتر از هرشخص دیگری مطلع بوده است. بنابراین چه دفتر تهران دانشگاه آکسفورد پیشنهاد دهنده بوده باشد و چه اینکه خود آقای کردان متقاضی دریافت دکتری بوده باشد، چکونه ایشان پذیرفته است که مدرک دکتری افتخاری کسب کند ؟ 4-1- هر فردی که کمی با مسائل دانشگاهی سروکار داشته  باشد این امر برای وی روشن است که معمولاً در غرب به کسانی دکتری افتخاری ارائه می کنند که فرد یا چهره علمی، فرهنگی، هنری و ... شاخصی داشته باشد و یا سال ها در عالم سیاست به کشور خود خدمت کرده باشد. جالب آنکه این مدارک افتخاری در مراسمی رسمی و علنی به دریافت دارندگان اعطا می گردد. آیا برای آقای کردان که به قول همکیشان سیاسی اش ده ها سال تجربه مدیریتی در کارنامه دارد و سمت هایی چون معاونت اداری – مالی سازمان صدا و سیما قائم مقامی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و... و نیز سابقه فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی و قضایی داشته، این سئوال پیش نیامده بود که چرا فرد واسطه حاضر است تنها در قبال یک رساله!  به وی دکتری افتخاری اعطا کند ؟ ابتدایی ترین و ساده ترین تحلیل و نظر این است ، همانطور که رهبران جناح راست سنتی عقیده دارند آقای کردان در مورد مدرک دکتری افتخاری فریب خورده است (البته قرائن بالا و نیز شواهد ارائه شده در پایین مطالب و تحلیل های دیگری را نیز ارائه می دهند). آیا همین موضوع باعث نمی شود که صلاحیت فردی که هم اکنون در سمت ریاست شورای امنیت کشور بوده و متصدی وزارت کشور نیز می باشد از بین رفته باشد !؟   2- آقای کردان در نامه خود به رییس جمهور اظهار داشته است که به دفتر تهران دانشگاه آکسفورد رساله علمی داده است. اول آنکه آقای کردان که به واسطه سمت های گوناگونی حکومتی با قوانین استخدامی آشنایی کامل داشته و موارد فراوانی از نمونه مدارک جعل شده را در سوابق خدمتی خود مشاهده نموده و یا اینکه حداقل در آن باره مطالبی را شنیده بودند، نمی بایست درخصوص اینکه آیا دفتر آکسفورد از وزارت علوم دارای مجوز بوده و اینکه چرا دانشگاهی با  آن همه اعتبار حاضر شده است به یک فرد فوق دیپلم مدرک دکتری افتخاری بدهد، تحقیقی ساده انجام می داد ؟ دوم آنکه رساله ای که آقای کردان به فرد واسط ارائه کرده است هم اکنون کجاست و چگونه مورد ارزیابی علمی قرار گرفته و به اطلاع آقای کردان رسانده شده است ؟   3- در جریان رأی اعتماد وزیر محترم کشور، آقای کردان اظهار داشته بود که رساله ای که برای دانشگاه آکسفورد در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی بوده است. اما ایشان مشخص نمی نمایند که دانشگاه آکسفورد چگونه برای یک رساله تعلیم و تربیتی آنهم از نوع اسلامیش، دکتری حقوق افتخاری به آقای کردان اعطا می کند ؟ (از این مسأله که سه زیست شناس و متخصص نورولوژی این مدرک دکتری افتخاری حقوق را امضاء نموده اند صرفنظر می گردد). آیا مغایرتی به این بزرگی کوچکترین شکی را در ذهن آقای کردان با آن همه سابقه مدیریتی و  اجرایی، ایجاد ننمود ؟ وزیر محترم کشور در جریان کسب رأی اعتماد خویش ابتدا بیان داشته بودند که به همراه مترجم در دانشگاه آکسفورد شرکت نموده و از رساله خود دفاع نموده اند. سپس با اذعان به اینکه که این مطلب به دروغ بیان داشته اند، اعلام می نمایند که از رساله خود دفاع نکرده است ؟ اما آیا این سئوال در ذهن مبارک وزیر کردان ایجاد نگردید که کدام دانشگاه داخلی و خارجی برای اعطای مدرک دکتری افتخاری درخواست رساله علمی می نمایند که حال دانشگاه آکسفورد چنین تقاضایی را از آقای کردان داشته است ؟ وزارت کشور نیز پس از اخذ رأی اعتماد آقای کردان در بیانیه رسمی اعلام می دارد که مدرک دکتری افتخاری آقای کردان صحیح بوده و توسط مسئول بخش خاورمیانه ای دانشگاه آکسفورد (آقای پرینگل) صادر شده است. اما جناب وزیر کشور در نامه خود به رییس جمهور اعلام داشته اند که مدرک توسط فردی واسط و از سوی دفتر تهران دانشگاه آکسفورد صادر شده است و جالب تر اینکه در مدرک جعلی دکتری افتخاری آقای کردان اساساً هیچ نامی از رییس دفتر خاورمیانه ای دانشگاه آکسفورد دیده نمی شود ؟!   4- اما حکایت عضویت آقای کردان در هیأت دانشگاه آزاد و مکاتبه وی با دکتر جاسبی نشان دهنده حقایقی است که پرداختن به آن خالی از لطف نمی باشد. آقای کردان در تاریخ 21/4/79 در نامه ای به دکتر جاسبی رسماً اظهار می دارد که دارای دانشنامه دکتری حقوق است و متقاضی عضویت در یکی از واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد تهران می باشد که دکتر جاسبی نیز با این تقاضا موافقت نموده و نامبرده عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد می گردد. البته شایان ذکر است که دکتر جاسبی نیز در پذیرش ایشان به عنوان عضو هیأت علمی مرتکب تخلفات عدیده شده است  که لازم است از سوی مقامات مسئول مورد بررسی جدی قرار گیرد. اما نکات جالب در نامه فوق الذکر عبارتند از: 1-4- آقای کردان بهتر از فردی می دانسته است که نه تنها مدرک دکتری ندارد بلکه دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز نمی باشد. پس بر اساس کدام رویه عقلی و  شرعی اظهار داشته اند که دارای دانشنامه دکتری حقوق هستند ؟! آقای کردان به واسطه تجارب و سمت های مدیریتی خود می دانستند که مدرک دکتری افتخاری آنهم بدون داشتن تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد هیچ ارزش استخدامی و علمی نداشته است. پس چرا به کذب اعلام می نمایند که دارای دانشنامه دکتری حقوق هستند ؟ این دانشنامه هم اکنون کجاست و در کدام کتابخانه علمی نگه داری و محافظت می گردد ؟ 2-4- پذیرش این مطلب که وزیر محترم کشور و رییس شورای امنیت کشور تفاوت بین دانشنامه دکتری و دکتری افتخاری را نمی دانسته اند، کمی دشوار به نظر می رسد اما آیا این سئوال در ذهن آقای کردان ایجاد نگردید که با تحصیلات فوق دیپلم فنی و حرفه ای و با مدرک دکتری افتخاری چگونه استادیار خواهندشد و با مجوز لابی های قدرت به امر تدریس دانشجویان دانشگاه آزاد همت خواهند گذاشت !؟ آیا این سئوال در ذهن آقای کردان شکل نگرفت که شرعاً و قانوناً با هیأت علمی شدن ایشان، حق جوانانی که با هزاران امید با مشقت تحصیلات عالیه خود را به پایان رسانده اند ور آرزوی هیأت علمی شدن هستند را پایمال می نماید !؟   5- آقای کردان در نامه خود به رییس جمهور اظهار می دارد که با مراجعه نماینده اینجانب به دانشگاه آکسفورد به یکباره و  با ناباوری کامل با عدم تأیید دانشگاه مواجه شدم. تلاش کردم تا چگونگی مسأله را از رابط مورد اشاره جویا شوم ولی وی را نیافتم. این در حالی است که در تاریخ 7/6/87 جناب آقای رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهور و از دوستان بسیار نزدیک و صمیمی آقای کردان در مصاحبه رسمی درخصوص نتایج سفر نماینده آقای کردان به دانشگاه آکسفورد چنین گزارش می دهند: «بعد از اعلام شبهه درخصوص اصالت مدرک دکتری آقای کردان نماینده ای از طرف وی به دانشگاه آکسفورد اعزام شد. با مراجعه این فرد به لندن مشخص شد که مطالب مربوط به مدارک وزیر کشور از روی سایت اینترنتی کاملاً حذف شده و اطلاعاتی در این خصوص وجود ندارد که وی در نتیجه اقدام به استخدام وکیل کرد. وکیل انگلیسی از طریق مقامات قانونی به سایت اصلی دانشگاه آکسفورد مراجعه و همه اطلاعات مربوط به دکتری کردان را که در جلسه اخذ رأی اعتماد توزیع شده بود از آن سایت استخراج کرد ... صحت مدرک از طریق سفارت ایران برای آقای کردان فرستاده شد که این مدرک شنبه به دست وی رسید و من شخصاً مدرک را ملاحظه کردم» !!؟ بهتر است آقای کردان و نیز معاون حقوقی رییس جمهوری صادقانه اظهار دارند که کدامیک از داستان های جالب و شنیدنی آنها قرین به واقعیت بوده است و هر کدام که اقدام به انتشار داستان های کذب نموده اند از ملت شریف ایران رسماً عذرخواهی نمایند. هرچند درخصوص مدرک دکتری افتخاری آقای کردان نکات دیگری نیز موجود است اما به دلیل طولانی نشدن این مطلب بررسی آنها را به مجالی دیگر واگذار کرده و در ادامه نکاتی درباره مدرک  کارشناسی و کارشناسی ارشد آقای کردان ارائه می گردد.   الف – مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد   6- پیش از روز اخذ رأی اعتماد آقای کردان از مجلس شورای اسلامی، ایشان در جلسه با نمایندگان اظهار داشته بودند که دارای مدرک کارشناسی ارشد پیوسته حقوق از یکی از واحدهای دانشگاه آزاد تهران هستند. اما جناب آقای کردان در پاسخ به این مطلب که تحصیلات خود را از چه سالی شروع و کی به اتمام رسانده اند، اظهار ناتوانی کرده و از ارائه تاریخ حتی حدودی آن بازمانده بودند. در روز رأی اعتماد ایشان، یکی از نمایندگانی که به عنوان مخالف تصدی سمت وزارت کشور از سوی آقای کردان نطق می نمود، اظهارداشت که علاوه بر مدرک دکتری، مدرک کارشناسی ارشد آقای کردان نیز مبنا ندارد. اما جناب آقای کردان در همان روز و در انتهای آخرین دفاعیه خود درباره مدرک کارشناسی ارشد خود چنین اظهار می دارد: «اگر می دانستم مدرک فوق لیسانس مشکل ساز می شود حتماً اقدام می کردم و این مدرک را هم به هیأت رئیسه تقدیم می کردم.» ! 1-6- وزیر علوم تحقیقات و فناوری در پی سئوال دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره مدارک تحصیلی آقای کردان درکمیسیون آموزش و تحقیقات حاضر شده و به 5 سئوال مطرح شده از سوی آنان پاسخ می دهد. آقای دکتر زاهدی در خصوص دایر بودن رشته کارشناسی حقوق پیوسته در دانشگاه آزاد چنین اظهار می دارد که «نه دانشگاه آزاد و نه هیچ دانشگاه دولتی مجوز برگزاری کارشناسی پیوسته رشته حقوق  را ندارد الا دانشگاه امام صادق(ع)». بنابراین اولین ادعای آقای کردان مبنی بر تحصیل در رشته کارشناسی ارشد پیوسته حقوق خلاف واقع است. 2a-6- مدتی بعد از رأی اعتماد آقای کردان دانشگاه آزاد نیز رسماً اعلام میکند که آقای کردان هیچ مدرک رسمی کارشناسی و کارشناسی ارشدی را از آن دانشگاه دریافت نکرده است !؟ بنابراین شایسته است که آقای کردان مشخص بنمایند مدرک کارشناسی ارشدی که ایشان درصدد بوده اند به مجلس ارائه بدهند از کجا و چگونه دریافت داشته اند و علاوه بر آن توضیحات کاملی نیز درباره تناقضات موجو در تحصیلات مقاطع لیسانس و فوق لیسانس ارائه دهند و خود را در مقابل مردم عزتمند ایران اسلامی مسئول بداند.       پایان      
کد مطلب: 34283
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *