کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

عکس / از دانشگاه تهران تا دانشگاه میدان

6 بهمن 1391 ساعت 13:57

شاهدی آرام و متین که با سکوت به تماشای پرشکوه ترین لحظات تاریخی یک ملت نشسته است. جوانان و نوجوانانی که از مقابل دانشگاه تهران، عازم به دانشگاه جهاد و مقاومت هستند.


به گزارش جهان نیوز، دانشگاه تهران یکی از شاهدان بزرگ تاریخ معاصر ما است.بسیاری از وقایع سرنوشت ساز تاریخ معاصر، یا در این دانشگاه اتفاق افتاده اند و یا در زمینه خود، نام و یاد این دانشگاه را داشته اند.

تصویری که می بینید هم لحظه ای از همان دست وقایع تاریخی است. آیین اعزام رزمندگان داوطلب به جبهه های نبرد علیه متجاوزان بعثی. نوجوانی بسیجی از مادر و خواهر خردسال خود وداع می کند. در زمینه عکس، سردر دانشگاه تهران دیده می شود. شاهدی آرام و متین که با سکوت به تماشای پرشکوه ترین لحظات تاریخی یک ملت نشسته است. جوانان و نوجوانانی که از مقابل دانشگاه تهران، عازم به دانشگاه جهاد و مقاومت هستند.

آیا این نوجوان، با مدرک فارق التحصیلی از دانشگاه میدانِ نبرد، بار دیگر خواهر کوچک خود را در آغوش کشید. نمی دانیم اما متواضعانه، ثناگوی غیرتِ حسینی اش هستیم.


کد مطلب: 268285

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/analysis/268285/عکس-دانشگاه-تهران-میدان

جهان نيوز
  http://www.jahannews.com