کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

وزیر اطلاعات چوب برکناری چه کسی را خورد؟

29 فروردين 1390 ساعت 0:12

شنیده ها ازمنابع داخل ایران حاکی ازآن است که این استعفا برخلاف میل وزیر اطلاعات وبا فشار رئیس دفترمحموداحمدی نژاد صورت گرفته است.


آزادنگار - ساعتی قبل خبر استعفای ناگهانی وزیر اطلاعات دولت ایران ازسوی خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شد.این خبر به سرعت درمیان دیگررسانه های داخلی ایران پیچید.اما درحالیکه کمتر از ۲ساعت از انتشار این خبر نمیگذشت،یکی دیگر از خبرگزاریهای رسمی ایران از ابقای حیدرمصلحی درسمت وزارت اطلاعات به علت مخالفت رهبر ایران بااین جابجایی،خبرداد.

اما ماجرا ازچه قرار است.شنیده ها از منابع داخل ایران حاکی از آن است که این استعفای ناگهانی نه تنها به خواست وزیر نبوده بلکه فشاری بوده ازسوی رئیس دفتر محموداحمدی نژاد.

طبق گفته منابع آگاه، دیروز با حکم حیدر مصلحی معاونت برنامه وبودجه وزارت اطلاعات برکنار شد وشخص دیگری جای اورا گرفت.«حسین عبداللهی» که با نظرمستقیم اسفندیار رحیم مشایی درسمت معاونت برنامه وبودجه وزیراطلاعات قرارگرقته بود صبح دیروز درمراسمی وبا دستور وزیر فعلی اطلاعات تودیع شد.

اما به نظرمیرسد که این جابجایی به مذاق چهره جنجالی دولت دهم خوش نیامد و تصمیم به برکناری مصلحی گرفت.مصلحی نیز که ازقرار معلوم چندروزی است اختلافاتش با احمدی نژاد ومشایی بالا گرفته است،برای اینکه به سرنوشت مصطفی پورمحمدی –وزیرکشوربرکنارشده دولت ایران- دچار نشود ،استعفا میدهد.

اما ازآنجا که درایران تعیین وزیر اطلاعات دولت با نظرمستقیم رهبر این کشور انجام میشود وبرکناری آن نیزبه همین صورت،رهبر ایران با مخالفت با برکناری حیدرمصلحی به طور تلویحی مخالفت خود رابا جریان مشایی دردولت اعلام میکند.

این درحالیست که چندی پیش نیز یکی ازمعاونت های این وزارتخانه طی یک سخنرانی وانتقاد از مشایی برکنار شد وهنوز شخصی جایگزین آن نشده است.

گفتنی است درسال ۸۸ نیز وزارت اطلاعات دولت ایران شاهد تغییرات گسترده درمعاونت های خود بود.برکناری معاونت اطلاعات داخلی ومعاونت فناوری اطلاعات که با دستور مستقیم معاون سابق رئیس جمهور انجام شد.درآن هنگام نیز مخالفت هایی ازسوی وزیر وقت-محسنی اژه ای- صورت گرفت که درنهایت به برکناری او منجر شد.

گویا رفته رفته اسفندیار رحیم مشایی درحال تصاحب همه کرسی های قدرت درایران است.همانگونه که تغییراتی ازاین دست دردیگروزارتخانه ها نیز به دستور «آقای خاص» دولت ایران انجام گرفته است.وزرای کنونی کابینه دولت ایران ازخود قدرتی ندارند .همه تصمیمات کلیدی آنان زیرنظر مشایی صورت می پزیرد.

درروزهای آینده باید منتظر اظهار نظرهای جنجالی جالب توجه ازسوی مشایی ومصلحی بود.

رفته رفته نزاع میان طرفداران این چهره خبرساز ومخالفانش پررنگتر خواهد شد.


کد مطلب: 163060

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/analysis/163060/وزیر-اطلاعات-چوب-برکناری-کسی-خورد

جهان نيوز
  http://www.jahannews.com