دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ - 30 Mar 2020
 
۰
۱

روزنامه اطلاعات بیشترین امتیاز را در زمان هاشمی و خاتمی گرفت

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۰۷:۰۸
کد مطلب: 141991
بعدازظهر ديروز مدير مسئول كيهان با حضور در غرفه روزنامه با جمع انبوهي از بازديدكنندگان به گپ و گفت نشست و به پرسش هاي متفاوت آنان درباره كيهان و برخي از مسائل روز پاسخ گفت.
 به گزارش جهان در آغاز يكي از حاضران كه خبرنگار مستعفي روزنامه هاي زنجيره اي بود، با بيان اين كه شديدا پشيمان است و به خاطر سن و سال كم، ناآگاهانه وارد اين روزنامه ها شده بود، از روايت خاطرات حضورش در رسانه هاي زنجيره اي خبر داد و از مدير مسئول كيهان خواست به عنوان كسي كه قبل از همه به هويت آنان پي برده است در اين زمينه به وي كمك كند. شريعتمداري در پاسخ به اين جوان گفت: «به شما تبريك مي گويم كه از آن مهلكه نجات يافته ايد. برادران و خواهران ديگري را هم مي شناسم كه اينگونه بوده اند. بايد اين بازگشت را از الطاف خدا بدانيد و قدردان و شاكر باشيد. درباره اين جرياني كه طي يك سال اخير بيشتر از گذشته خود را نشان داد، زواياي پنهان و مطالب ناگفته بسياري وجود دارد و طبعا كساني كه چون شما در متن ماجرا بوده اند با روايت اين قضايا و اطلاع رساني درباره پشت پرده جريان نفاق به مردم خدمت مي كنند. اين تجربه اي كه شما به دست آورده ايد علم است و زكات علم ارائه آن به ديگران است».
برخي از حاضران از قطع بزرگ و چاپ روزنامه انتقاد كردند كه شريعتمداري علت آن را كمبود منابع مالي كيهان عنوان كرد و در توضيح گفت: «مطبوعات موجود در كشور را مي توان به چهار دسته تقسيم كرد. يك دسته مطبوعاتي هستند كه دولتي اند، يعني از دولت بودجه شان تامين مي شود؛ اينها يا مستقيما رديف بودجه دارند مانند روزنامه ايران و يا با واسطه بودجه مي گيرند مانند روزنامه جام جم كه به واسطه سازمان صدا و سيما بودجه دارد. يك دسته روزنامه هاي حزبي هستند كه منابع شان از طريق حزب تأمين مي شود. يك دسته ديگر كه بيشتر شامل هفته نامه ها مي شود، نشريات زردند. اينها سطرسطر نشريه شان را مي فروشند. يك دسته ديگر نه دولتي اند و نه حزبي. من، كيهان و اطلاعات را اينگونه مي دانم. دولت هاي سازندگي و اصلاحات بيشترين كمك ها را به روزنامه اطلاعات داشتند، البته شخص آقاي دعائي انسان پاكدستي هستند و هر چه امتياز گرفته اند صرف تجهيز مؤسسه اطلاعات كرده اند. ولي به هر حال، كيهان به خاطر مواضع خود از همه اين امتيازات محروم بوده است.»مدير مسئول كيهان به مزاح اضافه كرد: «اما كيهان هم در عزا كشته مي شود و هم در عروسي! وقتي به مهاجراني گفتيم به همه وام مي دهيد به ما هم بدهيد گفت با اين مواضعتان انتظار نداشته باشيد برايتان يقه چاك كنيم.»
مدير مسئول كيهان در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود مواضع و اقدامات آقاي محمد خاتمي كنگره يكي از احزاب اصولگرا از وي دعوت كرده است؟ ضمن تقبيح اين حركت گفت؛ سران فتنه كمترين جرمي كه مرتكب شده اند وطن فروشي است. بنابراين اگر در جايي دعوت شده اند، دعوت كننده كار غلط و خطايي كرده چرا كه اين افراد علنا عليه نظام شمشير كشيده اند. آقاي خاتمي حداقل دوبار با جرج سوروس ديدار داشته. آقاي هابرماس به ايران آمده و با بعضي از اين افراد ديدار كرده است. اگر دقت كنيد هر روز كه مي گذرد تعدادي از فتنه گران به خارج از كشور فرار مي كنند و به آمريكا يا انگليس پناهنده مي شوند. اسناد غيرقابل انكاري از وابستگي سران فتنه به آمريكا و انگليس و اسرائيل در دست است. بنابراين دعوت از آنها، دعوت از دشمن و خطايي بزرگ و نابخشودني است.
شريعتمداري درباره سفر رهبر معظم انقلاب به قم تأكيد كرد: «اين سفر يك رخداد بسيار عظيم تاريخي بود. من با عده اي كه اصرار دارند بگويند با اين سفر پته فتنه گران روي آب ريخت، موافق نيستم. اين سفر در مقياس جهاني قابل تفسير است و در اين مقياس فتنه گران عددي نيستند كه نتيجه اين سفر را به رسوايي آنان محدود كنيم. اين سفر مهم ترين رويداد اين روزها بود و ما بنا به رسالت حرفه اي خود كه تيتر اول خود را بايد به مهم ترين رويداد روز اختصاص مي داديم، در تمامي سفر 10 روزه آقا به قم، تيتر اولمان به بيانات ايشان اختصاص داشت.»
فردي پرسيد چرا اسم برخي از افراد ضد انقلاب را به اختصار مي نويسيد و مدير مسئول كيهان پاسخ داد: «بعضي از اينها مطلب كيهان عليه خودشان را مي برند فاكتور مي كنند و مواجب مي گيرند، بنابراين بدشان نمي آيد ما نامشان را در كيهان ببريم».
شريعتمداري درباره نگراني يكي از حاضران درباره ريزش خواص يادآور شد: «نبايد در اين باره نگران بود. فرق خواص در اين دوره با خواص دوران امام علي(ع) و امام حسن(ع) اين است كه در آن دوره چشم مردم به خواص بود و اگر يكي از خواص مي لغزيد عده اي را با خود منحرف مي كرد. اما در دوره ما چشم مردم به خواص نيست بلكه به رهبري است. به تعبير آقا خواص اگر منحرف شوند، رفوزه خواهند شد. واقعه تاريخي نهم دي، 22 بهمن 88 و استقبال اخير مردم قم از رهبري نشان دهنده اين پيوند عميق ميان امت و امام است. از بابت مردم نبايد نگران بود. ديگران هم بايد خود را با مردم همراه كنند.
پرسش ديگري درباره 6 تن از كساني كه كيهان با عنوان «مافيا» در صنف طلا و جواهر از آنها ياد كرده بود، مطرح شد؛ و مديرمسئول كيهان گفت؛ ما اسامي دقيق اين افراد، آدرس دقيق دفاتر خارج از كشور آنها در شانگهاي، مسكو، دوبي، آمريكا و ايتاليا را در اختيار داريم و حتي درباره رابطين آنها در داخل كشور نيز اطلاع دقيقي داريم كه البته نام و مشخصات آنان را به موقع منتشر خواهيم كرد. مديرمسئول كيهان افزود؛ در ديداري كه با روساي اين صنف در كيهان داشتيم به آنان گفته شد كه نگاه كيهان به مافياي رخنه كرده در اين صنف است و براي اعضاي زحمتكش اين صنف احترام قائليم.
شريعتمداري در پاسخ به سوال ديگري در همين زمينه گفت؛ يكي از اقدامات مافياي مورد اشاره، پولشويي است و اضافه كرد كه اين مافيا در جريان فتنه 88 يكي از منابع تأمين كننده مالي سران فتنه بوده است.
ديگري پرسيد؛ گفته مي شود يكي از خواص قصد دارد به قم رفته و در منزل منتظري اقامت گزيند. آيا اين خبر صحت دارد؟ و شريعتمداري گفت؛ آقاي منتظري خودش هم در قم حضور ندارد!
پرسش كننده اي گفت؛ چرا اصلاح طلبان حاضر به مناظره با شما نيستند؟ كه مديرمسئول كيهان پاسخ داد؛ اين سوال را از خودشان بپرسيد. سوال كننده در ادامه پرسيد؛ آيا شما حاضر به مناظره با آنها هستيد؟ و شريعتمداري در جواب گفت؛ بنده حاضرم در هر مناظره اي البته با حضور ديگران شركت كرده و با ارائه اسناد و مدارك ثابت كنم كه موسوي و كروبي و خاتمي و برخي ديگر از عوامل اصلي فتنه، ستون پنجم دشمن هستند و در تمامي طول فتنه 88، دستور العمل بيگانگان را بي كم و كاست اجرا كرده اند.
حجت الاسلام والمسلمين شجوني دبيركل جامعه وعاظ تهران كه به غرفه و در ميان جمعيت آمده بود بعد از حال و احوال از مديرمسئول كيهان پرسيد؛ چرا بعضي ها اصرار دارند خودشان را بي طرف نشان بدهند و شريعتمداري در پاسخ گفت؛ بعضي ها مي روند آن طرف و مي شوند بي طرف!
اين گپ و گفت بيش از 2 ساعت به طول انجاميد و مديرمسئول كيهان با نزديك شدن وقت نماز غرفه را ترك كرد ولي پرسش ها در طول راه نيز ادامه داشت.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


Iran, Islamic Republic of
خدا حاج حسين رو حفظ كنه
برونسيان از تهران